PRZEDSIĘBIORSTWO „COMANDOR” sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75A

10-460 Olsztyn

Plan połączenia spółek „Alarmex Sp. z o.o.” i „Comandor Sp. z o.o.”